WhatsApp Image 2024-06-07 at 15.50.43
07/06/2024

ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການຂອງສະພາປະສານງານອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ການເປັນສະມາຊິກອາຊຽນຂອງ ຕີມໍແລັດສະເຕ, ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີອາວຸໂສອາຊຽນບວກສາມ ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທ ...

ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2024, ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນຂອງ ສປປ ...
2
07/06/2024

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານຂອງຄະນະກຳມະການເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ...

ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2024, ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
WhatsApp Image 2024-06-05 at 17.21.46
05/06/2024

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນປະຈໍາອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 6

ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2024, ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
WhatsApp Image 2024-05-07 at 09.51.10_9e545ee8
07/05/2024

ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດລະດັບສູງວ່າດ້ວຍວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025 ...

ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2024, ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
Thumbnail
30/04/2024

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນການປະມູນ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລະບົບເຄື່ອງສຽງຫ້ອງປະຊຸມ ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຄັ້ງທ ...

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນການປະມູນ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລະບົບເຄື່ອງສຽງຫ້ອງປະຊຸມ ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຄັ້ງທ ...
laos-flag
11/04/2024

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນການປະມູນ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສະໜອງແສງ ສີ ສຽງ ສໍາລັບກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ
laos-flag
11/04/2024

ໜັງສືແຈ້ງການປະມູນ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ໜັງສືເຊີນປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກະເປົາຜ້າລາວ ສໍາລັບລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ
laos-flag
05/04/2024

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຜະລິດບັດຄະນະຜູ້ແທນ ແບບມີຊິບ