ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງອາຊຽນ

VIENTIANE STATEMENT ON EQUITY, ACCESS AND ENVIRONMENT: ADVANCING CLIMATE RESILIENCE IN EARLY CHILDHOOD SETTINGS IN ASEAN

21/05/2024
 VIENTIANE STATEMENT ON EQUITY, ACCESS AND ENVIRONMENT: ADVANCING CLIMATE RESILIENCE IN EARLY CHILDHOOD SETTINGS IN ASEAN DO HEREBY: Download the full statement here. ...

ASEAN FOREIGN MINISTERS’ STATEMENT ON THE ESCALATION OF CONFLICTS IN MYANMAR

18/04/2024
ASEAN FOREIGN MINISTERS’ STATEMENT ON THE ESCALATION OF CONFLICTS IN MYANMAR18 APRIL 2024 We, the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), are deeply concerned over the recent escalation of conflicts, including in the area of Myawaddy, Kayin State, along the border area between Myanmar and Thailand and in Rakhine State of Myanmar, which have caused displacement of civ ...

JOINT STATEMENT OF THE THIRTY-FIRST ASEAN SOCIOL-CULTURAL COMMUNITY (ASCC) COUNCIL

26/03/2024
JOINT STATEMENT OF THE THIRTY-FIRST ASEAN SOCIOL-CULTURAL COMMUNITY (ASCC) COUNCIL 24 March 2024 *** Download the full statement here. ...

ASEAN FOREIGN MINISTERS’ STATEMENT ON THE TERRORIST ATTACK IN KRASNOGORSK, MOSCOW REGION, THE RUSSIAN FEDERATION

26/03/2024
ASEAN FOREIGN MINISTERS’ STATEMENT ON THE TERRORIST ATTACK IN KRASNOGORSK, MOSCOW REGION, THE RUSSIAN FEDERATION 26 March 2024 …… Download the full statement here. ...
_

ຂ່າວ ແລະ ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ /ບົດອອກຂ່າວ

_

ຄັງຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອ

_

ວິດີໂອ

Venue

 

National Convention Centre
K.M.6, Kaysone Phomvihane Avenue,
Vientiane Capital,
Lao PDR

Travel Info