ໜັງສືເຊີນການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດບິກ ສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ແລະ ບິກສໍາລັບຄະນະຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ 3 ເສົາຄໍ້າປະຊາຄົມອາຊຽນ