ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດບິກໂລຫະສໍາລັບລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57